วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการริเริ่มและยกระดับ
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับฟอซุงเซนทรุม ยือลิช และบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและฟอซุงเซนทรุม ยือลิช เรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยยือลิช จากนั้น จะทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๖๘ ณ เกาะไมเนา นอกจากนี้
จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบูร์ก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แสงและสายตาของบริษัทไซส์ส พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซิลเลอร์ และหอจดหมายเหตุวรรณกรรมเยอรมัน
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชฮาณาจักร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดอาคารเรียนชุมชนดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นอกจากนี้
จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์ พิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ ไอร์แลนด์เหนือ
หอดูดาวโจเดรลล์ แบงค์ ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และองค์การอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร