วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกิด นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ และคณะ นำ ผู้แทนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ และผู้แทนสายการบินต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ๒๕๖๑ (BPW International Asia Pacific Regional Conference ๒๐๑๘) หัวข้อ “เสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังให้ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (BAB BOX) ณ อาคารแสดงผลงานศิลปะแบ๊บ (BAB) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร