วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –