วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่ ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา ๑๔.๕๙ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ (อ่านว่า กิด – ตะ – รัด)  พันธุ์เพ็ชร์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำ คณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๗

– นายกันตพงศ์ (อ่านว่า กัน – ตะ – พง)  รังษีสว่าง กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– คุณหญิงตรึงใจ  อิฐรัตน์ (อ่านว่า อิด – ถะ – รัด)  ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้พยากรณ์ทีมสิริวัฒนาพยากรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดออนไลน์ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ (อ่านว่า มะ – หัย – สะ – วะ – ริ – ยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นางศุภลักข์ (อ่านว่า สุ – พะ – ลัก)  โกมารกุล ณ นคร  กรรมการอำนวยการเซ็นเตอร์
ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๕.๔๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

 

/- นายสมพร …

 

 

– ๒ –

 

– นายสมพร  ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำ ผู้บริหารสมาคม ฯ

ประธานที่ปรึกษาสมาคม ฯ และคณะดำเนินงานสมาคม ฯ พร้อมด้วยนักกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และนักกายภาพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยและเหรียญ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
ณ จังหวัดนครราชสีมา  เทปบันทึกการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
และรอบชิงชนะเลิศระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็น
ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร์ ประธานคณะกรรมการโครงการหล่อพระพุทธมงคลชินสีห์
วชิรมุนี นำ คณะกรรมการโครงการหล่อพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานในพระอุโบสถวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร จำลอง เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี
จำลอง ขนาดหน้าตัก ๑๙ นิ้ว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคงเหลือจากการหล่อพระพุทธมงคลชินสีห์
วชิรมุนี จำลอง เพื่อพระราชทานสมทบโครงการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต ภูเขาทอง

ในโอกาสนี้ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้ารับการถวาย
ปัจจัยดังกล่าวด้วย