วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำ นายตะวัน มานะกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีการเมือง ที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน และปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๐๗.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา
ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ สโมสรสัญญาบัตร
กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี