วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศลในงาน “SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS Heart Of Giving (สิริศิลปิน อาร์ต ฟอร์ ไลฟ์ ๒๐๒๔ เลิฟวิ่ง ไคน์เนส ฮาร์ท ออฟ กิฟวิ่ง) สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักและเมตตา” ณ อาคารโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร