วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๗  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕                            ปี ๒๕๖๖ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์                         เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๖  พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  เอกอัครราชทูต  ประธานกรรมการของมูลนิธิ ฯ และผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ ด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๗.๒๖  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงออกหน่วย

สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานวัดเกษรศีลคุณ  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี