วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ไปยังโรงแรมสวิสโซเทล เดอะ สแตมเฟิร์ด พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนางโฮ ชิง ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระกระยาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานชางงี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ ๒๔๒ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ ๒๔๒ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการ “โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕” และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนางสาวปิยกุล  บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๕ รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง