วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๐๑  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
และวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จออก ณ ห้องพิธี ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร และหม่อมหลวงสราลี  กิติยากร ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร  พระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในการนี้ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี เข้าเฝ้าถวายเงิน แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโสมสวลีอารีรักษ์ ในพระอุปถัมภ์ เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย จากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทมเปิล ประเทศอังกฤษ เริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรม และตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และรองประธานศาลฎีกา จนเกษียณอายุราชการ หลังจากนั้น
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อปี ๒๕๓๕ ถวายงานสนอง
เบื้องพระยุคลบาทจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต