วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

– ว่างพระราชกิจ –