วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำ ผู้แทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๖ สถาบันพระปกเกล้า นำ คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๒๖ สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ ๒๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ ๑๐๗ ปี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
๒. นายสมาน คลังจัตุรัส ประธานกลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “สานศิลป์ สีสัน ปันบุญสมทบทุนช่วยกาชาด” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวจิรวดี โอมคเณศนาคิน และนายจุติณัฎฐ์ นันท์ภัคพันธุ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง – ชาย โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน
ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี