วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากเรือนทับขุนพล ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ
วัดหนองน้าขุ่น ณ วัดหนองน้าขุ่น อาเภอแกลง จังหวัดระยอง