วันอังคาร ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๖ ปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
(หมู่สิงโต) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงปรับระดับไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๒. นายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหารบริษัท เอสบีเฟอร์นิเจอร์เฮ้า จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงปรับระดับไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๓. นายธนบัตร พุทธรัก ประธานกรรมการบริหารบริษัท ธนบัตร ลาว อินเตอร์ จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๔. นายภราดร พุทธรัก ประธานกรรมการบริหารบริษัท พุทธรัก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๕. นายราเจนดร้า รักฮูนัท วาสนิก และนางสาววรัญญา วาสนิก จากบริษัท อาร์ดับบลิว โกลบอล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๖. นางสาวรสิกา ธูปทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๗. นางสาวปานตา พิทักษ์ธรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๘. นายสรวิศ พิทักษ์ธรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๙. นางสาวอติภา ประภาสะวัต ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธานการประชุมมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล