วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๓๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร