วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลตำรวจเอก พจน์ บุญยะจินดา ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๑๓ น. พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๕
กลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ