วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นบุคคลสำคัญของโลก พุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อรูปครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน