วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับนางสาวดาเลีย กรีบูสไกเต (Ms. Dalia Grybauskait?) ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (Ms. Ina Mar?iulionyte) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ลิทัวเนียประจำประเทศไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย
นายเนอรียุส อเลกเซยูนัส (Mr. Nerijus Aleksiejunas) หัวหน้าที่ปรึกษาประธานาธิบดี ด้านนโยบาย
ต่างประเทศ นางลีน่า อันตานาวีเชเน (Mrs. Lina Antanavi?iene) หัวหน้าที่ปรึกษาประธานาธิบดี ด้านเศรษฐกิจ
และนางสาวไดว่า อุลบีไนเต (Ms. Daiva Ulbinaite) หัวหน้าที่ปรึกษาประธานาธิบดี ด้านกิจการสื่อมวลชน
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ
ประเทศไทย เฝ้า ถวายหนังสือที่ระลึกเฉลิมฉลองการครบ ๒๕ ปี การก่อตั้งมูลนิธิ “ลี กวน ยู
เอ็กซ์เชนจ์ เฟลโลว์ชิป” (Lee Kuan Yew Exchange Fellowship)
– นางโดนิกา พอตตี (Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่