วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกิจจา วะชังเงิน
ป.ม.,ท.ช.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์ ท.ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร