วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –