วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ ต.ช.,ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร