วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๓ กลับจากการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ