วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย และทรงเป็นประธานในงานพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งนเรศวรจักรพรรดิ์
ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร