วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ชมพูนุท นิมมานเหมินท์ ต.ช.,ต.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันตะกร้อ
ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเหรียญ
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร