วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
ประภาศน์ อวยชัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอเนก สิทธิประศาสน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓
ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร