วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เสน์ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา ๒๕๖๐” ณ หอศิลป์จามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร