วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –