วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิด “อาคารเทพรัตนวัฒนาทร” ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี