วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขัน “วอล์ค แรลลี่” (Walk Rally) และทรงร่วมการ แข่งขันดังกล่าว กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการแข่งขัน ฯ ด้วย
เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี และอำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๔.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขัน วิ่ง – ปั่น ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จแล้ว
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๑.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๕๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง