วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางส่องชาติ ชื่นศิริ จ.ม. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร