วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ2562

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดบันไดช้าง อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา