วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายวีรพงษ์ รามางกูร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี