วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมที่ประทับ ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังเมืองอานซี เมืองหลวงของจังหวัดโอ-ซาวัว แคว้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรม โอกาสนี้ ทอดพระเนตรสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง อาทิ ทะเลสาบอานซี ปราสาทกลางเกาะ โบสถ์แซงต์-โมริซ และศาลาว่าการเมืองอานซี