วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
ทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ในการพระราชพิธี
ตรียัมพวาย – ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ป.ม.,ท.ช.,จ.ภ. ณ เมรุวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร