วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสืบพงษ์ สิริสุขะ ท.ม.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุ ๑ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล บ.ม. ณ เมรุ ๒ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร