วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “เดิน – วิ่งการกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี” ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังที่ ๒ ของโครงการ “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วาลี่ แอทดิจิทัล ปาร์ค ไทยแลนด์” (Thailand Digital Valley @Digital Park Thailand) ณ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี