วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ ที่  ๒๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการแข่งขันตะกร้อ
ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก.  ครั้งที่ ๔๑  และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันเสาร์  ที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายศุภชัย  ภู่งาม  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร