วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลา ๓ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๑ – ๔๒ จำนวน ๑ ชุด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๔๒ จำนวน ๙,๓๓๕ เล่ม
เพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำหรับมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป