วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวุฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร