วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน เพลิงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันเรือใบรายการ “สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๙” และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี