วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชน เดิน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๒” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ ๔๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระประธาน
เพื่อประดิษฐานในอาคารบำเพ็ญกุศล ณ วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา” รอบปฐมทัศน์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร