วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๒.๕๖  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปลูกต้นไม้
ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๗.๑๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอำนวย  วีรวรรณ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๒.๐๔  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๘.๔๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร