วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฤาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สุนทร ฉายเหมือนวงศ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตรที่กางกั้นพระพุทธ
อนันตคุณอดุลญาณบพิตร ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๓๕ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร