วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้ เวลา  ๑๕.๐๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปุทม ไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกภาคสนามของนักเรียน
นายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เวลา ๑๘.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลา
มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๕.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันม้านัดพิเศษ
ชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร