วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๐๖.๑๓ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กว่างโจว นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการจูโน
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทดลองทางฟิสิกส์และ
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดิน (จูโน) ร่วมกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง
แห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกว่างโจว ไป่หยุน นครกว่างโจว
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นที่ประทับแรม