วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รัก
และยินดี ๑๐๐ ปี คุณครูระตี  วิเศษสุรการ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  เวลา  ๑๘.๔๕   น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม

ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ณ หอประชุมใหญ่                      ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร