วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้ เวลา  ๑๓.๓๔  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำ คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย