วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๖  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๐  น.   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท ทวีเกียรติ                        โกไศยกานนท์ ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุเหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๗.๓๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พันเอกหญิง คุณหญิงวรุณี                         อมาตยกุล ท.ช.,ท.ม.,จ.จ.,ภ.ป.ร.๔ กับทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา ๖ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร