วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

 

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ ที่  ๗  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมไชนา เวิลด์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังอาคารว่านหลิวถาง เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นางเซิ่น  อี่ฉิน มนตรีแห่งรัฐจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้
มีพระราชปฏิสันถารด้วยเรื่องความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมานานกว่าพันปี จีนพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับไทย
รอบด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงขอบคุณที่จีนสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทย
มีส่วนร่วมในหลายโครงการ และยังดูแลนักเรียนไทย ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เป็นอย่างดี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๘ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอนิทรรศการ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พุทธศักราช ๒๔๖๔ – ๒๕๖๔) นิทรรศการแบ่งตามช่วงเวลา ได้แก่ การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน การปฏิรูปและเปิดประเทศ การเริ่มต้นพัฒนาระบอบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีน และการเข้าสู่ยุคสังคมที่กินดีอยู่ดี ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงหัวข้อสงครามกับญี่ปุ่น
สงครามปลดแอก และการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วีดิทัศน์จำลองสถานการณ์ “การเดินทัพทางไกล” (Long March) เป็นการถอยทัพไปตั้งหลักครั้งใหญ่ของกองทัพแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระหว่างปี
๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ จากมณฑลเจียงซี ไปยังมณฑลส่านซี ระยะทางประมาณ ๑๒,๕๐๐ กิโลเมตร ผ่านดินแดนทุรกันดาร ใช้ระยะเวลากว่า ๓๗๐ วัน นายเติ้ง  เสี่ยวผิง ปฏิรูปและเปิดประเทศ นายเจียง  เจ๋อหมิน
และนายหู  จิ่นเทา เริ่มต้นและพัฒนาระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีน โดยการจัดแสดงมีความหลากหลาย
ใช้แสง สี เสียง และสื่อผสม ช่วยให้เข้าใจง่าย แสดงเอกสาร ภาพถ่าย และสิ่งมีค่าทั้งของจริงและของจำลอง มากกว่า ๔,๕๐๐ ชิ้น นอกจากนี้ ยังฉายวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ๆ เป็นแนวทางให้เรียนรู้ว่าบรรพบุรุษสร้างชาติได้อย่างไร ทำให้คนในชาติมีความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน ไม่คิดแตกแยกหรือขัดแย้งกันเอง