วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๑.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ ๓๐” ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานถ้วยรางวัล
การแข่งขันจักรยาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา” ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ “เอสซีจี แบงค็อก บิสิเนส ชาเลนจ์ แอท ศศินทร์ ๒๐๑๘”
(SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018) ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๔๐๘ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “ราตรี ๕๐ ปี ๕๐ ความดี” เพื่อผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร