วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานรดน้ำขอพร ครั้งที่ ๒ “จิตรลดา
กตัญญุตา พระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืม” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร